• نام پروژه :
  سامانه تجارت مجازی رومینا
  کارفرما :

  سامانه خرید و فروش
  شرکت تجارت گستر رومینا
  میزان پیشرفت :

  35 درصد
 • نام پروژه :
  سایت شخصی دکتر اژدری
  کارفرما :

  سایت شخصی دکتر فرهاد اژدری
  سایت یک پزشک
  میزان پیشرفت :

  42 درصد
 • نام پروژه :
  پرواپک
  کارفرما :

  پرواپک - فروشگاه هاست و دمین
  فروش هاست و دمین
  میزان پیشرفت :

  75 درصد